Project Number:
2013-1-HU1-LE005-09608
  • en
  • hu
  • it
  • flag3
  • gr

facebook

Menu

Projekt WIN – Drugie spotkanie projektowe na Cyprze

W dniach 14 i 15 lipca 2014 roku, odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu WIN - Women entrepreneurship enhancement w Protaras na Cyprze, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich. W trakcie spotkania, zaprezentowano wszystkie dotychczasowe działania i zadania projektowe podjęte w krajach uczestniczących w realizacji projektu (Węgry, Cypr, Włochy i Polska). Szczegółowo omówiono rezultaty i raporty powstałe w trakcie fazy badawczej oraz działania w zakresie zarządzania i upowszechniania projektu.
Ponadto, zdefiniowano kolejne, główne etapy projektu oraz uzgodniono szczegółowy zakres zadań i obowiązków każdego partnera, które powinny zostać zrealizowanie przed kolejnym spotkaniem projektowym, które odbędzie się w Gyor, na Węgrzech, w grudniu 2014 roku. Zadaniem polskiego partnera będzie opracowanie makrostruktury programów regionalnych, a następnie przy wsparciu partnera z Włoch, powstaną materiały dydaktyczne. Podczas kolejnego spotkania, koordynatorzy szkoleń i mentorzy z każdego z krajów uczestniczących w realizacji projektu WIN, wybrani przez partnerów projektu, zostaną przeszkoleni w zakresie założeń i zagadnień organizacyjnych programów szkoleniowych przez ekspertów z ISTUD, Włochy.

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?