Project Number:
2013-1-HU1-LE005-09608
  • en
  • hu
  • it
  • flag3
  • gr

facebook

Menu

Projekt WIN – Drugie spotkanie projektowe na Cyprze

W dniach 14 i 15 lipca 2014 roku, odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu WIN - Women entrepreneurship enhancement w Protaras na Cyprze, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich. W trakcie spotkania, zaprezentowano wszystkie dotychczasowe działania i zadania projektowe podjęte w krajach uczestniczących w realizacji projektu (Węgry, Cypr, Włochy i Polska). Szczegółowo omówiono rezultaty i raporty powstałe w trakcie fazy badawczej oraz działania w zakresie zarządzania i upowszechniania projektu.
Ponadto, zdefiniowano kolejne, główne etapy projektu oraz uzgodniono szczegółowy zakres zadań i obowiązków każdego partnera, które powinny zostać zrealizowanie przed kolejnym spotkaniem projektowym, które odbędzie się w Gyor, na Węgrzech, w grudniu 2014 roku. Zadaniem polskiego partnera będzie opracowanie makrostruktury programów regionalnych, a następnie przy wsparciu partnera z Włoch, powstaną materiały dydaktyczne. Podczas kolejnego spotkania, koordynatorzy szkoleń i mentorzy z każdego z krajów uczestniczących w realizacji projektu WIN, wybrani przez partnerów projektu, zostaną przeszkoleni w zakresie założeń i zagadnień organizacyjnych programów szkoleniowych przez ekspertów z ISTUD, Włochy.

 

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?