Project Number:
2013-1-HU1-LE005-09608
  • en
  • hu
  • it
  • flag3
  • gr

facebook

Menu

Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów projektu

Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 18.06.2015r. - 19.06.2015r. w siedzibie Fundacji OIC Poland w Lublinie. W trakcie spotkania, każdy z partnerów projektu podsumował przebieg szkolenia pilotażowego oraz wyniki ewaluacji. Partnerzy uzgodnili finalizację ostatecznej wersji narzędzia, metodologię szkoleniową oraz program konferencji podsumowującej realizację projektu, która odbędzie się w Budapeszcie w październiku 2015r. 

 

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?