Project Number:
2013-1-HU1-LE005-09608
 • en
 • hu
 • it
 • flag3
 • gr

facebook

Menu

PROJEKT

WIN, projekt w ramach Leonardo Da Vinci - Transfer Innowacji ma na celu:

 • Eksperymentowanie w krajach transferujących (HU, CY, PL) z mentoringiem jako metodą wspierania rozwoju umiejętności przedsiębiorczych. Metoda ta opiera się na procesie, w którym jedna osoba (mentor) wspiera rozwój zawodowy innych. W realiach projektu, mentorem będzie bardziej doświadczony przedsiębiorca, który poza formalnym stosunkiem pracy, pomoże rozwijać kobietom-przedsiębiorcom własną tożsamość zawodową. Ponadto, powstanie interpersonalna sieć mentorów i kobiet będących przedsiębiorcami.
 • Zrozumienie cech przedsiębiorczości kobiet i ich relacji w kontekście geograficznym i społeczno-gospodarczym. W szczególności, projekt ma na celu przeprowadzenie, we współpracy z partnerami międzynarodowymi, badania na temat specyfiki kobiecych modeli tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami na rzecz wsparcia innowacji i konkurencyjności.
 • Promowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw, poprzez transfer produktów projektu do lokalnych instytucji kształcenia zawodowego i podmiotów zorientowanych na szkolenia/wsparcie i usługi doradcze dla kobiet, które na postawie idei inicjatywy przedsiębiorczej opracowują konkretne ścieżki szkolenia dla kobiet-przedsiębiorców.

 

Oczekiwane rezultaty

Bezpośrednimi korzyściami z projektu będą:

 • dostępność sprawdzonych metod uczenia się z zakresu zakładania działalności, wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety
 • transfer profesjonalnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości kobiet
 • upowszechnianie wyników za pośrednictwem publikacji i wydarzeń publicznych

Projekt przyczyni się również do szeregu korzyści pośrednich, w tym:

 • uruchomienie nowych inicjatyw przedsiębiorczych
 • większa świadomość tożsamości przedsiębiorczej i roli uczestników poprzez wsparcie udzielone przez bardziej doświadczonych przedsiębiorców
 • rozwój umiejętności mentorskich
 • możliwość czerpania korzyści z osobistych relacji pomiędzy przedsiębiorcami i mentorami
 • możliwość skorzystania z sieci relacji nawiązanych pomiędzy przedsiębiorcami i mentorami.

Ponadto oczekuje się, że projekt przyczyni się do opracowania metod i usług związanych z przedsiębiorczością kobiet, które mogłyby zostać włączone do lokalnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?