Project Number:
2013-1-HU1-LE005-09608
  • en
  • hu
  • it
  • flag3
  • gr

facebook

Menu

PARTNERZY

Konsorcjum składa się z uznanych na arenie międzynarodowej instytucji działających w zakresie edukacji zarządzana i wsparcia przedsiębiorstw. Niektóre z nich już współpracowały w przeszłości przy realizacji projektów LdV:

 

Kisalfold Foundation for Enterprise Promotion - Węgry

kisalfoldi

KVA obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa od ponad dziesięciu lat. Buduje precyzyjnie infrastrukturę w zakresie pomocy działającym przedsiębiorstwom i dostarcza im wszystkich informacji, których potrzebują z zakresu ekonomii, prawa i innych dziedzin; promuje ich w celu nawiązywania kontaktów i tworzenia współpracy gospodarczej z partnerami w UE.

Każde z pięciu miast regionu Győr-Moson-Sopron posiada biuro, które dostarczając różnych usług pomaga biznesmenom. Prace tego małego zespołu są wspierane przez sponsorów, wolontariuszy pełniących funkcje doradców / konsultantów, stowarzyszenia partnerskie i wreszcie założyciela Węgierską Fundację Rozwoju Przedsiębiorstw (Hungarian Enterprise Developing Foundation). Fundacja Rozwoju Przedsiębiorstw Kisalföldi powstała w dniu 1 lipca 1992 roku. W dniu 28 maja 1998 roku stała się ona organizacją non-profit. Od 1994 roku władzę założycielską sprawuje Węgierska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorstw.

Strona internetowa: www.kva.hu

 

ISTUD Foundation - Włochy

fondazioneistud

ISTUD jest pierwszą niezależną szkołą biznesu we Włoszech, działającą w Europie w dziedzinie edukacji i badań z zakresu zarządzania. Fundacja została założona w 1970 roku z inicjatywy Assolombarda oraz grupy włoskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Jako szkoła biznesu uznana na arenie międzynarodowej, podąża wraz z ewolucją współczesnego zarządzania, znacznie przyczyniając się do rozpowszechniania kultury nowoczesnego "zarządzania" opartego na odpowiedzialności społecznej, wielokulturowości, równouprawnieniu płci oraz wartości produkcji. W czasie zmiany kultury organizacyjnej, ISTUD opracowała projekty szkoleniowe, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości w zmianie tradycyjnej kultury organizacyjnej na wielokulturowe i interdyscyplinarne myślenie. ISTUD jest również członkiem najważniejszych międzynarodowych sieci, jak EFMD i EABIS i zarządzał kilkoma międzynarodowymi projektami finansowanymi przez UE i innych darczyńców (Bank Światowy, IFC, ETF).


Strona internetowa: www.istud.it

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie

oic

Fundacja 'OIC Poland' jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących instytucji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny.
Głównym celem Fundacji 'OIC Poland' jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez różne formy szkoleniowe, doradcze, skierowane na szerszą skalę do małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Fundacja realizuje działania w dwóch głównych obszarach tematycznych:

  • przedsięwzięcia (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowane do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnych grup społecznych (kobiet, mieszkańców wsi, bezrobotnych, itp.), mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i samozatrudnienia, upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich.
  • oferta komercyjna usług szkoleniowych skierowane do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosownymi do potrzeb swoich pracowników.

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Cyprus

eurosuccess

Eurosuccess Consulting to dynamiczny zespoł młodych naukowców, który dostarcza kompleksowy pakiet usług dostosowanych do potrzeb nowoczesnych cypryjskich przedsiębiorstw - ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw - w szczególności w zakresie innowacji i technologii. Od momentu powstania, Eurosuccess zidentyfikował potrzebę tworzenia powiązań między gospodarką Cypru a rynkiem europejskim oraz kładzie duży nacisk na wykorzystywanie potencjału, jaki powstał poprzez przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej.

Obecnie Eurosuccess oferuje różne usługi na rzecz sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, a także aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych dzięki ugruntowanej sieci partnerów opartej na szerokim doświadczeniu założyciela. Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a także rozwoju swojego zespołu doskonaląc jego kompetencje.

Strona internetowa: www.eurosc.eu

 

Fundacja SEED - Węgry

seed

Fundacja SEED jest pozarządową organizacją non-profit, skoncentrowaną na poszerzeniu wiedzy przedsiębiorców oraz rozwoju trwałej kultury przedsiębiorczości na Węgrzech. Powstała w 1990 roku z inicjatywy przedsiębiorczej grupy przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji finansowych i ministerstw.

Misją Fundacji SEED jest promowanie zrównoważonej gospodarki i równych szans poprzez rozwój etycznej, świadomej, skutecznej i przedsiębiorczej postawy. Jej główne cele to m.in. rozwój węgierskiej kultury przedsiębiorczości, poszerzanie wiedzy przedsiębiorców, zwiększenie zdolności konkurencyjnej małych przedsiębiorstw oraz wsparcie ubogich i mniejszościowych grup.

Fundacja SEED była węgierskim organizatorem (w konsorcjum z partnerami) "Europejskiej Sieci Ambasadorów Kobiecej Przedsiębiorczości" ("The European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors") i "Europejskiej Sieci Mentorów dla Kobiet Przedsiębiorców" ("The European Network of Mentors for Women Entrepreneurs") projektów UE oraz uczestniczyła w realizacji różnych projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" dotyczącymi różnych obszarów rozwoju MŚP.

 

Strona internetowa: www.seed.hu

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w regionie Gyor-Moson-Sopron- Węgry

gg

GYMSKIK rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1995 roku. Misją Izby jest: poprawa wyników biznesowych firm członkowskich, rozwój życia gospodarczego regionu, promocja relacji międzynarodowych, wspieranie rozwoju i organizacji gospodarki, bezpieczeństwo transakcji biznesowych i uczciwych praktyk rynkowych, promocja ogólnych i wspólnych interesów przedsiębiorców. Izba ma na celu świadczenie usług dla całej społeczności biznesowej, niezależnie od sektora czy położenia geograficznego. Chociaż reprezentuje interesy i działa na rzecz wszystkich przedsiębiorstw, szczególny nacisk kładzie się na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze usługi doradcze, jak i inne wydarzenia oraz kluby sektorowe odgrywają zasadniczą rolę w ciągłym rozwoju zawodowym członków. Regularnie organizujemy warsztaty, szkolenia, spotkania b2b. Standardy jakości: MSZ EN ISO 9001:2001, ExcellenCert (EFQM).

Strona internetowa: www.gymskik.hu

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?